KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN

BORANG PERMOHONAN KERJA

(KAKITANGAN AM)


JAWATAN :   *

BUTIR-BUTIR PERIBADI
Nama Penuh : * ( seperti dalam K.P )
 
No. Kad Pengenalan/ No. Pasport :
Lama :
Baru :
- -
Jantina : *  
Kewarganegaraan :  *
Bangsa : *
Tarikh Lahir : 19 *
Umur : *
 
Taraf Perkahwinan :
  Bujang          Berkahwin           Janda/Duda           Bercerai  *        
Bilangan Anak :  
Nama Penuh Suami/ Isteri :

 
Pekerjaan Suami/ Isteri :
 
Jawatan :
Nama dan Alamat Majikan :
 
Nama Bapa/Penjaga :
 
Pekerjaan Bapa/ Penjaga :
  Jawatan :
Nama dan Alamat Majikan :
 
Alamat Surat-Menyurat :
  *  
     
   
Bandar :   *
Negeri/Negara : *
Poskod :   *
 
Alamat Tetap : *  
     
   
Bandar : *
Negeri/Negara : *
Poskod : *
Nombor Telefon :
Rumah :
- Tel. Bimbit : - Pejabat : -
E-mail : *
No. Fax : -
PENDIDIKAN

Sekolah/ Institusi
Kelulusan
(Gred/ Keputusan Diperolehi)
Tarikh
Daripada
(MM/YYYY)
Hingga
(MM/YYYY)
*
*
* *
 
  Kelayakan Lain (seperti menaip, pengetahuan komputer dan lain-lain)  
 
  Kederasan Menaip :    psm  
  Kemahiran Bahasa         (Penulisan) : *
                                   (Percakapan) : *
   
PENGALAMAN PEKERJAAN (DARI DAHULU KE SEKARANG)

Nama Jawatan
Majikan dan Alamatnya
Gaji Bulanan (RM)
Tempoh
(MM/YYYY)
Dari
Hingga
Sebab-sebab Berhenti Kerja
*Tempoh notis yang dikehendaki untuk memberhentikan pekerjaan sekarang :
 
Pernahkah anda dituduh melakukan jenayah? Ya      Tidak    *
Catitkan *kecacatan anggota/ penyakit serius yang anda hidapi *
Catitkan nama saudara-mara yang kini bekerja di Kolej
   
REFERI ( Catitkan nama dua orang referi yang bukan saudara-mara anda)
       

Nama Referi

Jawatan dan Nama Majikan

Alamat dan No. Telefon

 
   PENGAKUAN

   Saya mengaku bahawa maklumat yang diberi adalah benar dan sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu, pihak Kolej    berhak mengambil tindakan untuk memberhentikan perlantikan saya atau mengambil tindakan yang sewajarnya.

   

Developed & maintained  by CITC